Psykologiaa esimielille – pilotti

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Kurssin myynti loppui vuoden 2022 vaihteessa, ja keskitymme lopullisten kurssien viimeistelyyn. Jo kurssin ostaneille materiaalit ovat käytössä helmikuun 2022 loppuun saakka.

Esihenkilö on työssään usein asemassa, joka voi haastaa työhyvinvointia ja jaksamisesta. Hän kohtaa myös päivittäin erilaisia tilanteita, joissa olisi hyvä nopeasti hahmottaa kokonaistilanne ja toimia inhimillisesti oikealla tavalla. Kun esihenkilö voi hyvin, hän pystyy myös huomioimaan erilaisia näkökulmia kokonaisvaltaisemmin, ja onnistuu työssään paremmin. Tällä kurssilla käsittelemme työhyvinvointia esihenkilön näkökulmasta. Pilottikurssilla on mukana kaksi modulia, joissa käsitellään ajattelun ja päätöksenteon taitoja sekä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

AJATTELUN TAIDOT: Modulissa käsitellään työhyvinvointia sekä johtamisen tyylejä, sekä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä psykologisesta näkökulmasta. Siinä perehdytään myös systeemiajatteluun muun työskentelyn pohjaksi.

VUOROVAIKUTUS JA KOMMUNIKAATIO: Modulissa käsitellään vuorovaikutusta kompleksissa systeemissä. Perehdymme omaan vuorovaikutushistoriaan, käymme läpi vuorovaikutustaitoja sekä esihenkilön kohtaamia haastavia vuorovaikutustilanteita.

Kurssilla harjoitellaan ja syvennetään esihenkilön avaintaitoja, jotka liittyvät oman toiminnan tietoisempaan hallintaan. Esihenkilön oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tavoittaa tietoisempi suhde oman mielen sisältöihin ja löytää toimivia tapoja käsitellä niitä. Työyhteisö taas on inhimillisten kompleksisten systeemien rakennelma, joiden hallinta ja käsittely on vaativa tehtävä samalla kuin aineelliset ja numeeriset aikaansaamisen vaateet painavat päälle. 

Totesimme, että meillä on laittaa asiantuntemusta likoon hyväksenne. Verkkokoulumme tarjoaa psykologista ja pedagogista osaamista sellaisessa muodossa, että opiskeluun voi paneutua helposti, ilman kynnyksiä ja esihenkilön oman aikataulun kannalta parhaaseen aikaan. Verkkokurssin voi suorittaa omaehtoisesti monipuolisen kurssimateriaalin tukemana. Toteutukseen voi ottaa mukaan valmentavia lisäosuuksia tapaamalla asiantuntijoita etä- tai lähitoteutuksena erikseen sopien. Rakennamme teemoista myös tiimitason valmennuksia, luentoja sekä webinaareja. 

Käyttäydymme kaikki välillä tavoilla, jotka eivät ole työn tai muun elämän tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia. Sekä ajatusten että tunteiden kanssa toimimisen taidot opitaan lukuisien toistojen kautta arjen tilanteissa harjoittelemalla. Työhyvinvointivalmennuksissa tarjotaan paljon validia tietoa ja toteutetaan kursseja viihdyttävillä tavoilla. Niistä tuntuu kuitenkin puuttuvan jotakin vaikuttavuuden kannalta, ja useimmiten puute on asioiden omaksuminen ja soveltaminen itselleen henkilökohtaisesti. Sen työn voi tehdä vain itse. Tätä työtä haluamme auttaa ja tukea. Tarjoamme tunnetta ja tietoa miellyttävällä työskentelyalustalla. Autamme ja tuemme halutessasi henkilökohtaisesti. 

Mikä ihmeen esimieli?

Pallottelimme alkuun verkkokoululle nimeä “Psykologiaa esimiehille”, mutta nykypäivänähän “esimies” -sanan käyttö alkaa olla hieman hankalaa. Tankkasimme uudestaan ja uudestaan sanan “esihenkilö“ kanssa, se vei rytmin verkkokoulumme nimestä. Ymmärrämme ja allekirjoitammekin tietysti täysin neutraliteetin tarpeen, joten muuta piti keksiä. Leikittelimme aiemmin jo pitkään teemalla “mieli työssä”. Verkkokoulu-valmentaja Emmin sanaleikki kantoi edelleen. “Mieli työssä” sisältää kolme merkitystä: toisaalta kuvaamme tapoja, joilla mieli työskentelee, toisaalta pidämme itse työn mielessä. Lisäksi työssä olisi hyvä olla mielekkyyttä, voitko sanoa olevasi mielityössäsi? Esihenkilön tärkeä tehtävä on johtaa mieltä tai useita mieliä, jotta työyhteisössä pystytään toimimaan samassa suunnassa kohti tavoitteita. Varsinkin erimielisten mielien johtaminen on hyvin tärkeää työtä. Erimieliset mielet voivat keskenäänkin päätyä rakentaviin ratkaisuihin mutta “esimielellä” on tässä paikkansa ja roolinsa. Esimieli auttaa ja nopeuttaa erimielisten prosessia suostua yhteistyöhön. Siksi siis: Psykologiaa esimielille.

Lisää materiaalia ja esittelyä kurssista löydät kahdelta ensimmäiseltä oppitunnilta, jotka ovat avoimia kaikille.

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Tervetuloa kurssille
Moduuli 1: Ajattelun taidot
Moduuli 2: Kommunikaatio ja vuorovaikutus